Sayfa Gösterimi : 1963

Yayın Süreci

Anasayfa \ Yayın Süreci

02
Nis.

 

Yazarlar, makalelerini dergimize http://dergipark.gov.tr/duzceitbd adresinden sunabilirler.

Yayın İlkeleri

 • Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak yaygın olarak kullanılan diğer dillerde yazılmış yazıların yayınlanması yayın kurulunun kararına bağlıdır.
 • Dergi yılda en az bir kere elektronik ortamda e-dergi olarak yayınlanır.
 •  Makalelerde yer alan görüşler yazar(lar)a aittir ve İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi makalelerde yer alan görüşlerden sorumlu değildir.
 • Yayınlanan makalelerin telif hakkı dergiye aittir ve referans gösterilmeden aktarılamaz.
 • Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş ve hiçbir yerde yayınlanmamış olmak koşuluyla değerlendirilmeye alınır.
 • Yayınlanması kabul edilen makaleler için derginin web sayfasında bulunan telif hakkı devir formu imzalanarak elektronik ortamda .pdf uzantılı olarak dergiye gönderilir.
 • Dergi ile ilgili tüm iletişim elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İletişim sürecinde oluşabilecek olumsuzluklarda İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi sorumluluk kabul etmez.
 • Doğrudan dergi e-mail adresine gönderilebilir.
 • Makalelerin yayınlanabilmesi için dergi editörünün tayin edeceği hakemlerden olumlu rapor gelmesi şartı aranır. Böyle bir raporda göz önünde bulundurulacak bilimsel esaslar şunlardır:
 1. Araştırma yöntemi,
 2. Orijinallik ve/veya güncellik,
 3. Konu bütünlüğü,
 4. Fikir ve düşünce üretimine sahip oluşu,
 5. Bilimsel özgünlüğü,
 6. İlgili bilim dalının terminolojisine hâkimiyeti,
 7. Konuyla ilgili eski ve yeni çalışmaların görülmesi,
 8. Yararlanılan kaynakların uygunluk ve yeterliliği,
 9. Değerlendirme yapabilme ve sonuca ulaşabilme,
 10. Alanına sağladığı katkı
 11. Dil hâkimiyeti/anlaşılabilirlik, akıcılık,

×