Sayfa Gösterimi : 2981

Cilt 3 Sayı 1

Anasayfa \ Cilt 3 Sayı 1

12
Haz.

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi - Cilt: 3 Sayı:1 Yıl:2014

Journal of Advanced Technology Sciences - Volume:3 No:1 Year:2014

İÇİNDEKİLER /CONTENTS
Sıra

Sayfa
(Pages)

Makale Adı (Title of the article)
 
Yazarlar (Authors) İndir (Download)
1 i-iv Bu Sayının Hakemleri ve İçindekiler (Cover page)  
2 1-8

GÖRÜNTÜLERİN RENK UZAYI YARDIMIYLA AYRIŞTIRILMASI

Recep DEMİRCİ, Uğur GÜVENÇ,  Hamdi Tolga KAHRAMAN
3 9-23

FOTOVOLTAİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ ve UYGULAMASI 

Serhat DUMAN, Nuran YÖRÜKEREN, İsmail Hakkı ALTAŞ
4 24-37 SENSORLESS SPEED CONTROL OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR WITH HYBRID SPEED CONTROLLER USING MODEL REFERENCE ADAPTIVE SYSTEM Mustafa DURSUN, Ali Fuat BOZ, Murat KALE, Murat KARABACAK
5 38-44 RENKLİ GÖRÜNTÜLERİN ÜÇ BOYUTLU HİSTOGRAM YARDIMIYLA AYRIŞTIRILMASI Orhan Emre ÇELİKNALÇA, Recep DEMİRCİ,  Çetin ELMAS
6 45-55 DIN 1.2080 SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBALARDA DERİN KRİYOJENİK İŞLEM VE TEMPERLEMENİN ALIN AŞINMASINA ETKİSİ Yusuf ARSLAN
7 56-68 ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ  Taner UÇAR,  Salar GHAFOURZADEH TOUMATARI, Yıldırım ERTUTAR
         

×